Stem vertegenwoordigers:

 

Sopranen:

   Klazien Kuut         - tel. 0519-292748

 

Alten:

   Anneke de Vries   - tel.:0519-571733

 

Tenoren en bassen :

   Pieter Jan de Jong - te. 0519-295291

Mededelingen:

 

In verband met de Covid-19 beperkingen kan er op dit moment niet geoefend worden. Wij houden jullie op de hoogte zodra het weer kan.

 

 

ALTEN

SOPRANEN

BASSEN

Tenoren

Ereleden:

 

Toonkunstkoor Dokkum e.o. kent ook ereleden. Dit zijn de volgende personen:

 

1. Mevrouw J.D. Draijer te Dokkum

2. Mevrouw G. Talsma-Calsbeek te Snakkerburen

3. De heer H. Kingma te Dokkum

4. Mevrouw J. Hof-Keuning te Dokkum

Like ons op Facebook