Erepenning voor Marijke Propstra

Tijdens de jaarvergadering gehouden op 18 april 2016 is onze alt Marijke Propstra gehuldigd voor 40 jaar lid van het koor. Ze kreeg de erepenning uitgereikt vergezeld van een bos bloemen.